Blaagaard Statsseminarium, det første lærerseminarium i Danmark; det havde fra 1791 til huse i en tidligere lystgård af samme navn. Efter Københavns bombardement flyttede seminariet i 1809 til Jonstrup vest for København og skiftede navn til Jonstrup Statsseminarium. Se også Blaagaard Seminarium.