Blaagaard Seminarium, landets første privat- eller "friseminarium", oprettet 1859, og fra 1863 i egen bygning på Nørrebro nær ved Blågård. 1904-63 havde det hjemsted på tre forskellige københavnske kommuneskoler, men fik så egen nybygning i Gladsaxe. Blaagaard Seminarium har uden resultat været foreslået nedlagt i 1934, 1982 og 1989; i 1984 blev det ved sammenlægning med Statsseminariet på Emdrupborg statsseminarium. Ved en ny sammenlægning i 1989 med Jonstrup Statsseminarium blev hverken placeringen eller navnet Blaagaard Statsseminarium ændret.