Blåbjerg, højeste punkt på Varde Bakkeø i det vestjyske klitbælte, 64 m.o.h. Landskabet, som ligger nordøst for Henne Strand, er dannet, ved at kystklitter er vandret ind over høje morænebakker og har overlejret dem, visse steder med 17 m flyvesand. Det består af dels af klitter, der siden slutningen af 1800-t. er blevet dækket af bjergfyr og gran, dels årtusindgammelt egekrat. Bakkepartiet indgår i et sammenhængende naturområde med den fredede Lyngbos Hede, Blåbjerg Klitplantage fra 1878 - hvoraf et mindre område omkring "bjerget" er fredet - og Nyminde Plantage fra 1890 (i alt ca. 55 km2).