Bernhard Windscheid, Bernhard Joseph Hubert Windscheid, 26.7.1817-26.10.1892, tysk jurist. Windscheid var som lærer knyttet til en række tyske universiteter. Hans Lehrbuch des Pandektenrechts (1862-70) udkom i ni udgaver og opnåede en helt usædvanlig autoritet som førende lærebog. Windscheid deltog i arbejdet med udarbejdelsen af en ny tysk lovbog, og ikke blot tidlige udkast, men også den endelige redaktion af den borgerlige lovbog, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), fra 1896 er præget af Windscheids pandektvidenskab.