Berent van der Eichen, flamsk væver, der virkede for den danske konge 1684-1700. Eichen blev i 1684 indkaldt fra Brabant af Christian 5. for at forestå vævningen af 12 store tapeter til Rosenborgs riddersal. De endnu bevarede billedtæpper skildrer kongens sejre i Den Skånske Krig 1675-79. Efter leveringen af tre prøvestykker med Alexander den Stores historie (efter Charles Le Bruns serie til Les Gobelins i Paris) fuldførte Eichen Rosenborgtapeterne i 1693. Ni af dem blev i 1927 overført til riddersalen på Christiansborg Slot.