Bengt Lidner, 1757-1793, sv. forfatter. Fra sine tidligt afdøde forældre fik Lidner musikalitet og religiøsitet i arv og dertil en sans for udsathed i tilværelsen. Selv blev han en omflakkende boheme i ind- og udland og en kastebold for magthavernes luner, inden han døde gigtplaget, alkoholiseret og forarmet. Som Sveriges største førromantiker skrev han talrige nyskabende, men også kontroversielle værker, som samledes i Samlade arbeten, 1-2 (1788-89) og senere blev en inspiration for romantikken.