Beas, biflod til Sutlej i det nordligste Indien; 460 km lang og en del af Indussystemet. Udspringer i Himalaya i 4000 m højde. Ca. 70 km fra sammenløbet med Sutlej opførtes i 1974 Beas Dam, en 133 m høj dæmning, som er en del af et større flodregulerings- og kanalsystem. Systemet forsyner flere delstater i Nordindien med elektricitet og kunstvanding.