Barthold Niebuhr, 27.8.1776-2.1.1831, preussisk historiker, søn af Carsten Niebuhr. Efter studier ved Kiels Universitet bestred Niebuhr offentlige hverv i København, afbrudt af udlandsophold især i England. I 1806 trådte han i den preussiske konges tjeneste. I 1810 blev han kongelig preussisk historiograf, og samme år påbegyndte han ved Berlins nye universitet en række forelæsninger over romersk historie. De to første bind af hans Römische Geschichte blev publiceret 1811-12; et tredje bind kom i 1832. Samtiden var mest optaget af Niebuhrs åbenlyse sympati for den "frie romerske bonderepublik". For eftertiden står han som en af kildekritikkens grundlæggere, idet han ikke blot afviste legenderne om det tidlige Rom, men også søgte at fravriste kilderne et mere sandfærdigt billede.