Baoding, Paoting, by i Hebeiprovinsen, Kina; 1,67 mio. indb. (2010). Den ligger 125 km SV for Beijing på kanten af Den Nordkinesiske Slette, hvor den som garnisonsby havde strategisk betydning for Beijings forsvar. Den er handelsby og trafikknudepunkt med tekstil-, maskin- og kemisk industri.