Bankkommissionen af 1922, kommission nedsat af Rigsdagen til undersøgelse af den kriseramte Landmandsbanks forhold. Bankkommissionen, der bestod af landsdommer C.D. Rump (1871-1940), bankinspektør, senere nationalbankdirektør H. Green (1875-1931) og professor L.V. Birck, afsluttede sit arbejde i 1923 og afdækkede omfattende spekulationsforetagender, der var finansieret af Landmandsbanken under og efter 1. Verdenskrig. Bankens førstedirektør, Emil Glückstadt, blev anholdt, og bankens tab, der blev opgjort til 500-600 mio. kr., måtte med statens deltagelse dækkes gennem flere rekonstruktioner.