Balthilde, d. ca. 680, merovingisk dronning, ca. 648 gift med Chlodovech 2. Balthilde var slavinde af angelsaksisk herkomst. Hun regerede som formynder for sønnen Chlotar 3. (657-665) og havde betydelig politisk indflydelse. Balthilde var klostergrundlægger, og hun blev senere æret som helgeninde.