Axel Bergström, 1823-1893, svensk jurist og politiker. Bergström var i årene 1867-78 medlem af Andra Kammaren, hvis forretningsorden han udformede, og 1870-75 indenrigsminister. Året efter blev han landshøvding i Örebro län, i 1881 var han medlem af Första Kammaren og endelig i 1888 en kort tid justitsminister. Politisk set var Bergström konservativ og bekæmpede den socialistiske bevægelse. Han virkede desuden aktivt for udbygning af det svenske jernbanenet.