Axel B. Lange, Axel Bendahl Lange, 1875-1955, dansk erhvervsmand og politiker. Lange fik uddannelse inden for korn- og foderstofbranchen og overtog i 1899 sin fars forretning i hjembyen, Frederikssund. Forretningen ekspanderede og blev i 1934 omdannet til aktieselskab. Lange sad i Frederikssund Byråd 1904-13 og gik ind i landspolitik for Det Konservative Folkeparti; han var medlem af Landstinget 1918-24 og 1928-43 og MF 1924-26. Lange lå tæt på Christmas Møllers linje i partiet bortset fra i debatten om en ny grundlov i slutningen af 1930'erne. Lange var tillige aktiv i organisationsarbejde og formand for Provinshandelskammeret 1932-39.