Avnø Fjord, lavvandet, 15 km lang fjord ca. 8 km nordvest for Vordingborg; afgrænses af Svinø og Knudshoved Odde. I fjorden ligger halvøen Avnø.