Aurajoki, sv. Aura å, elv i SV-Finland, 70 km lang, med udløb i Turku (Åbo), som den forsyner med vand. Åens nedre løb har siden forhistorisk tid været anvendt til bosætning og havneplads.