Augustus Quirinus Rivinus, 1652-1723, tysk botaniker, professor i botanik i Leipzig 1691-1723. I Introductio generalis in rem herbariam, som udkom 1690, definerede Rivinus botanikkens væsen som den rent videnskabelige erkendelse af planternes natur. Som den første foreslog han en binær nomenklatur for planterne med to navne til hver plante, et slægtsnavn og et artsnavn; et system, der dog først blev konsekvent gennemført af Linné.