Augustenborg Fjord, forgrenet fjord beliggende ca. 5 km nord for Sønderborg; ca. 10 km lang. Fjorden har et 5-10 m dybt løb, der er Als Fjords fortsættelse mod sydøst, men er lavvandet i forgreningerne. En uddybet rende fører ind til Augustenborg.