Atahualpa, ca. 1500-1533, Inkarigets sidste hersker, søn af inkaherskeren Huayna Capac og en prinsesse fra Quito, Ecuador. Skønt Atahualpas halvbror Huascar var anerkendt som den retmæssige hersker i inkaernes hovedstad, Cuzco, påberåbte Atahualpa sig tronen. Resultatet var fire års borgerkrig, indtil spanierne under Francisco Pizarro erobrede landet i 1532 og tog Atahualpa til fange. Fra sit fangenskab havde han dog magt til at lade Huascar myrde i Cuzco og lade flere rum fylde med guld- og sølvskatte for at kunne blive løskøbt. Pizarro beskyldte ham imidlertid for forræderi og lod ham garrottere, dvs. henrette ved kvælning, i 1533 i Cajamarca i Peru. Se inkaer.