Arturo Martini, 1889-1947, italiensk billedhugger; autodidakt. For at stifte bekendtskab med samtidens europæiske kunst rejste Martini bl.a. til Paris (1911), hvor han blev påvirket af Rodin, Gauguin og art nouveau. Fra 1918 opholdt han sig i Rom, hvor han først sluttede sig til gruppen Valori Plastici og i 1925 til sammenslutningen Novecento. Af værker kan nævnes det store relief Den korporative retfærdighed (1937, Justitspalæet, Milano). I 1945 udgav han bogen La scultura lingua morta (Billedhuggerkunsten, et dødt sprog), der fik stor betydning for den følgende generation af billedhuggere.