Ars amatoria, (lat. 'Elskovskunsten'), også kaldet Ars amandi, indsigtsfuldt og ironisk "læredigt" af den romerske digter Ovid om forførelsens og elskovens grundregler.