Arnold fra Brescia, ca. 1100-1155, italiensk præst og agitator. Udskreget som kætter og ballademager efter at have deltaget i stridigheder om reform af gejstligheden i Brescia flygtede Arnold i 1140 til Paris. Her videreførte han Abélards arbejde i fortsat strid med dennes modstander, Bernhard fra Clairvaux, hvem det lykkedes at fordrive Arnold. Efter en udsoning med kirken kastede Arnold sig sidst i 1140'erne ud i nye politisk-religiøse kampe under den romerske befolknings oprør mod paven. Efter politiske tilnærmelser mellem pave Hadrian 4. og kejser Frederik Barbarossa udleverede romerne i 1155 Arnold til kejseren, der lod ham henrette.