Arne Svejgaard var en dansk læge og immunolog, som sammen med Flemming Kissmeyer-Nielsen bidrog til klarlæggelse af HLA-vævstypesystemet. 1971-1987 var han overlæge ved Rigshospitalets blodbank og blodtypeafdeling og derefter ved dets klinisk-immunologiske afdeling. Fra 1991 var han professor i klinisk immunologi ved Københavns Universitet. Han udforskede især vævstypernes betydning for transplantation og autoimmunitet. Svejgaard modtog Novo Prisen i 1981 for sine undersøgelser af vævstyperne og deres betydning.