HLA-vævstypesystemet, (fork.f. humantleukocyt-antigen), det først opdagede vævstypesystem (se vævstyper), der udgør en central del af immunsystemet og har betydning for fx transplantation og retsgenetiske undersøgelser.