Aristeides, Aelius Aristeides, ca. 117-187, græsk taler og forfatter. Aristeides blev uddannet i Pergamon og Athen og regnedes for en af sin samtids mest lærde personer. Gennem en omfattende rejseaktivitet opnåede han et dybt indblik i Romerriget, hvilket slår igennem i flere af de 55 taler, som er bevaret. Den mest kendte — med titlen Til Rom — er en hyldest til den fred, som Det Romerske Imperium skabte. Hans taler er en vigtig kilde til vor forståelse af rige provinsboeres opfattelse af romerne samt til forståelse af græsk-romersk talekunst.