Archimedes' skrueflade, vindelflade, en retlinet flade i rummet, der kan beskrives ved et linjestykke, som udfører en jævn skruebevægelse vinkelret på en fast akse. Sneglegangen i Rundetaarn er et eksempel herpå.