Apollonios Dyskolos (græsk 'den stridbare') var en alexandrinsk grammatiker fra 100-tallet e.v.t. Kun fire af hans værker er bevaret: "Om konjunktioner", "Om adverbier", "Om pronominer" og "Om syntaks". Apollonios' behandling af sproget er strengt teoretisk, og selvom han aldrig nåede til en konsistent beskrivelse af morfologi og syntaks, har hans grammatiske begrebsapparat haft afgørende indflydelse helt op i nutiden.