Anna af Østrig, 1601-1666, fransk dronning, datter af Filip 3. af Spanien og Margrete af Østrig; 1615 gift med Ludvig 13. af Frankrig. Anna var 1626 indviet i mordplaner mod Richelieu, og hun forblev prospansk, da Frankrig 1635 erklærede Spanien krig. Ludvig ville begrænse Annas politiske indflydelse, men imod hans testamente anerkendte Pariserparlamentet 1643 hende som eneregent, indtil sønnen Ludvig 14. blev myndig i 1651. I praksis regerede hun og kardinal Mazarin indtil sidstnævntes død i 1661.