Andrew Sinclair, Anders Sinklar, 1555-1625, dansk rigsråd og diplomat. Den skotskfødte Sinclair var 1591-1600 i tjeneste ved det danske hof, hvorefter han blev lensmand og officer. Han stod Christian 4. nær og fungerede ofte som gesandt og rådgiver i forholdet til England. I 1617 blev han medlem af rigsrådet, hvor han var en af kongens få udenrigspolitiske støtter.