Alphonse de Candolle, 1806-1893, schweizisk botaniker, søn af Aug. de Candolle. Han udfærdigede botanikkens nomenklaturregler i Lois de la nomenclature botanique (1874); bogen har siden skiftet navn til International code of botanical nomenclature og er redaktionelt ændret, men dens hovedprincipper gælder stadig. Alphonse de Candolle videreførte sin fars Prodromus og skrev selv en mængde værker, bl.a. Geographie botanique raisonnée (1855) og Origine des plantes cultivées (1883), som placerede ham blandt plantegeografiens pionerer.