Albrecht 2., 10.8.1397-27.10.1439, tysk konge, hertug af Østrig fra 1411. Han ægtede en datter af kejser Sigismund og blev efter hans død i 1437 konge i Ungarn og Böhmen. I 1438 valgtes han til tysk konge, men døde året efter på felttog mod tyrkerne.