Albaniens naturregioner

Albanien - naturregioner, Albanien er et bjergrigt land med lave kystsletter. 70% af landet ligger mere end 300 m. o.h., og gennemsnitshøjden er 708 m o.h. Albanien kan inddeles i tre zoner: Kystzonen består af brede havaflejringer afbrudt af flade bakkedrag. Nordkysten er overvejende flad, kun brudt af enkelte klipper. Den sydlige tredjedel af kysten præges af stejle klinter og kaldes ofte Den Albanske Riviera. Overgangsområdet består af opdyrkede flodsletter med lave udløbere fra bjergene. Højlandet, den tredje zone, består af tre store bjergkæder: De Albanske Alper, der løber NØ-SV, den kystparallelle bjergkæde Korab i Østalbanien og i syd Pindosbjergkæden, der fortsætter ind i Grækenland. Tre større naturlige søer, Shkodrasøen, Ohridsøen (i Albanien ofte kaldet Pogradecsøen) og Prespasøen, ligger på grænsen til nabolandene.

Klima, plante- og dyreliv

Albanien ligger i et subtropisk vinterregnsområde. Klimaet er meget varieret; kystzonen har milde vintre og er forholdsvis nedbørsrig, mens somrene er varme og tørre. Den månedlige middeltemperatur for hovedstaden Tirana er 7 °C i januar og 25 °C i juli. Årsnedbøren er 1190 mm. I det centrale Albanien er klimaet mere kontinentalt, og navnlig de nordlige bjergegne har kolde, snerige vintre. Den årlige nedbør kan nå op på ca. 2000 mm. Den er dog mindre mod syd.

Variation i klima, relief og jordbund har frembragt en mangeartet flora. I kystområderne (op til 400 m højde) forekommer maki, der længere inde i landet afløses af skov eller krat med løvfældende egearter. På tørre bjergskråninger i skybæltet (i 800-1600 m højde) forekommer nåleskov.

Faunaen omfatter bl.a. sjakal, bjørn, vildsvin og ræv samt rovfugle som falk og ørn — Albaniens nationalsymbol. Det milde vinterklima langs kysten er årsag til, at en mængde trækfugle overvintrer her.

Læs mere om Albanien.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig