Akvila, (hebr. Akilas ha-ger, 'Akvila proselytten'), jødisk lærd, der i 100-t. e.Kr. oversatte den hebraiske bibel til græsk. Oversættelsen, der kun er fragmentarisk bevaret, erstattede på jødisk grund den tidligere græske bibeloversættelse (Septuaginta), som blev kirkens bibel. Akvila er i rabbinsk tradition sammenblandet med Onkelos, som oversatte Bibelen til aramaisk (targum).