Aktive Lyttere og Seere, lytter- og seerforening af borgerlig observans, stiftet i 1976 på initiativ af Centrum-Demokraternes leder Erhard Jakobsen. Foreningen optog samtlige udsendelser i DR på bånd. Forløberen Aktiv Lytterkomité blev dannet i 1972. Begge organisationer klagede især i 1970'erne hyppigt til Danmarks Radio over udsendelser, som de anså for ensidigt venstreorienterede og propagandistiske, og de blev selv anklaget for politisk intolerance. Foreningen nedlagde sig selv i 1992.