Ahmad Ibn Tulun, 835-884, muslimsk hærleder af tyrkisk oprindelse, der sikrede sig selv og sine efterkommere (tuluniderne) kontrol over to af kalifatets økonomisk vigtigste områder, Egypten og i 882 Syrien. Tuluniderne anerkendte formelt kaliffen i Baghdad som overhoved og betalte ham tribut, men reelt herskede de suverænt over det område, de kontrollerede politisk.