Agnes Bernauer, ca. 1410-12.10.1435, borgerdatter fra Augsburg. Den senere hertug Albrecht 3. af Bayern-München (1401-60) giftede sig hemmeligt med Agnes Bernauer i 1432. Hans far, hertug Ernst, billigede ikke ægteskabet og lod hende fængsle og i 1435 drukne i Donau som heks. Hendes død affødte stor strid mellem Albrecht og faderen. Hændelserne blev udnyttet af den folkelige digtning; i en sen eftertid er temaet bearbejdet dramatisk.