Adolf 2., ca. 1128-6.7.1164, greve af Schauenburg og Holsten fra 1130, søn af Adolf 1., som han efterfulgte. Var i nogle år frataget sit grevskab, men fik det tilbage i 1143 sammen med det i mellemtiden erobrede Østholsten (Wagrien). I dette slaviske område gennemførte Adolf 2. en planmæssig germanisering og missionsvirksomhed og skabte her en magtbasis for opbygning af grevemagten. Han deltog 1164 i Henrik Løves kamp mod abodritterne, hvor han faldt.