Adolf 1., d. 13.11.1130, greve af Schauenburg og Holsten fra 1110. Adolf 1. stammede fra borgen Schauenburg ved Weserfloden, men blev af den saksiske hertug indsat som greve af Holsten-Stormarn. Dermed indledtes den schauenburgske slægts herredømme over Holsten, der varede til 1459. Selv rådede han kun over den midterste del af det nuværende Holsten med grænse mod vest til Ditmarsken, mod nord til danskerne og mod øst til en vendisk stamme, vagrerne.