Acta Mathematica, matematisk tidsskrift, udgivet i Stockholm under medvirken af nordiske matematikere. Tidsskriftet blev grundlagt 1882 af M.G. Mittag-Leffler og publicerede fra starten vigtige artikler af bl.a. Poincaré. De første 100 år havde Acta Mathematica kun to hovedredaktører; efter Mittag-Lefflers død 1927 fulgte N. E. Nørlund.