Abu Muslim, d. 755, persisk slave, der i 740'erne organiserede den abbasidiske bevægelse i Khurasan mod det umayyadiske kalifat i Damaskus. Efter udråbelsen i 749 af den første abbasidiske kalif, Abu al-Abbas al-Saffah, blev Abu Muslim indsat som kaliffens guvernør i Khurasan; al-Saffahs efterfølger, al-Mansur (reg. 754-75), befalede ham at indfinde sig ved hoffet, hvor han blev fængslet og dræbt.