Abu Muhammad al-Hasan ibn Ahmad al-Hamdani, ca. 893-ca. 951, sydarabisk nationalist, digter, filosof og videnskabsmand. Al-Hamdani var ætling af en berømt sydarabisk stamme, Hamdan, deltog som nationalist i Yemens indrepolitiske stridigheder og angreb i sine digte de nordarabiske stammer. Han er kendt som den ene af arabernes to filosoffer (den anden var al-Kindi, og de øvrige islamiske filosoffer var persere, tyrker, spaniere eller jøder). Al-Hamdani havde studeret græsk filosofi og videnskab og foretaget omfattende rejser, gjort arkivstudier og samlet mundtlige traditioner, som gjorde det muligt for ham at skrive et arbejde om Arabiens geografi, et værk i ti bind om Sydarabiens førislamiske historie, en bog om metallurgi og udmøntning, astronomiske arbejder o.a., alt grundet på selvsyn, originalt materiale og hellenistisk og islamisk litteratur og behandlet på en selvstændig og kritisk måde.