Abu Abd-Allah ibn Muhammad al-Idrisi, 1100-1165/1166, arabisk geograf, der på foranledning af den normanniske kong Roger 2. af Sicilien i 1154 afsluttede et stort geografisk værk. Al-Idrisi opdeler Jorden i syv forskellige klimatiske zoner, der beskrives hver for sig. Han udfærdigede desuden en række kort til sit værk, hvorpå et meget stort antal lokaliteter er indtegnet.