Abishag, i Det Gamle Testamente en smuk pige fra Shunem, som Davids folk hentede til at pleje den alderssvage konge (1.Kong. 1,2-15). Efter Davids død begærede hans søn Adonija hende, men det kom til at koste ham livet.