Abdülhamid 1., 1725-1789, osmannisk sultan fra 1774, yngre søn af Ahmed 3. Han var, som det var skik for yngre sultansønner, blevet holdt i fangenskab efter sin fars død og havde været uden kontakt med statsanliggender, da han blev gjort til sultan. I harme over Ruslands erobringer i det sydlige Ukraine erklærede han Katarina 2. krig i 1787; krigen øgede imidlertid kun Osmannerrigets svaghed.