Abdülaziz, 1830-4.6.1876, osmannisk sultan fra 1861. I de første ti år af sin regeringstid domineredes Abdülaziz af Tanzimatbevægelsens ledende statsmænd Ali og Fuad Paşa, der stod for en modernisering af Osmannerriget efter europæisk, specielt fransk forbillede. Da han efter deres død selv på usystematisk måde greb ind i ledelsen af riget, gik det hurtigt galt. En truende statsbankerot og oprør i Bosnien-Hercegovina medførte uroligheder i Konstantinopel, hvilket førte til, at han blev afsat og kort efter døde, sandsynligvis for egen hånd.