Aage Wulff, 1918-2003, dansk heraldiker. Hans dybe fortrolighed med heraldikkens væsen og tradition er kommet til udtryk i hans kunstneriske virke. Som våbenmaler ved Ordenskapitlet 1967-94 skabte han en række riddervåbener, der markerer et kunstnerisk højdepunkt i samlingen af skjolde i Frederiksborg Slotskirke. Aage Wulff tegnede endvidere amts-, kommune- og familievåbener, ekslibris, afdelingsmærker til hæren m.m. og nytegnede statsvåbenet.