Aage Møller, 1885-1978, dansk højskolemand, frimenighedspræst 1925-76. Efter nogle år som højskolelærer oprettede Møller i 1921 Rønshoved Højskole helt bevidst så nær ved Sydslesvig som muligt. Som den mest fremtrædende repræsentant for den mytologiske højskoleretning, der fandt Grundtvigs arv truet, påvirkede han en del yngre højskolefolk. Han forlod skolen i 1941.