Aage Kragelund var klassisk filolog og 1920-63 lærer ved Østersøgades Gymnasium, 1927-75 lærer ved Københavns Universitet i græsk, latin og klassisk filologi. Foruden en række lærebøger om latin og græsk udgav Kragelund 1963-83 12 bind af og om Ludvig Holbergs latinske værker og deres forhold til romersk litteratur.