Aage Elmquist var en dansk politiker og jurist. Aage Elmquist blev tidligt aktiv i Venstre og var bl.a. formand for VU's landsorganisation 1915-17. Han var medlem af Folketinget 1927-32 og af Landstinget 1939-53. Som justitsminister i regeringen Knud Kristensen 1945-47 gennemførte Aage Elmquist de første lempelser i den ekstraordinære retsplejelov og straffelov i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen.