Aage Angelo, Aage Rørbye Angelo, 10.1.1875-31.12.1966, dansk civilingeniør, gennem 40 år (1910-51) direktør for NESA, der under hans ledelse blev Danmarks største elselskab uden for København. Han foranledigede Danmarks første aftale om udveksling af el med udlandet: Siden 1915 er der blevet importeret og eksporteret strøm fra og til Sverige via kabel under Øresund mellem Sjælland og Skåne. Hele sit liv kæmpede han for at samle landets elproduktion på få, store og indbyrdes forbundne højspændingsværker. På Sjælland lykkedes det i løbet af 1930'erne og 1940'erne og i det jysk-fynske område i 1950'erne. Dr. techn. h.c. ved DTH.