NESA A/S, elforsyningsselskab, stiftet 1902 som Tuborg-Klampenborg elektriske Sporvejsselskab A/S. Selskabet opførte Skovshoved Elværk i 1903 og begyndte at forsyne områderne omkring sporvejslinjerne med el. Som konsekvens af et øget elsalg blev selskabet i 1911 omdøbt til Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA). Forsyningsområdet blev udbygget indtil ca. 1920, hvor det dækkede hovedparten af de københavnske forstadskommuner, Roskildeområdet og det meste af Nordsjælland. I 1974 ophørte NESA som trafikselskab; dog var den sidste trolleyvogn kørt i garage i 1971. Fra 1916 ejede Gentofte Kommune aktiemajoriteten i NESA, men kommunen solgte i 2004 sammen med andre aktionærer sine aktier til ELSAM A/S, som derefter ejede ca. 86% af selskabet. Ved den store energifusion i 2006 blev NESA overtaget af DONG Energy, og navnet NESA forsvandt.